Informácie k výcviku

Žiadosť o udelenie VO

- vytlačte obojstranne (na jeden papier A4)

- vypísať modrým perom podľa občianskeho preukazu

- nevypĺňajte dátum a ani na zadnej strane čestné vyhlásenie

- nezabudnite podpis

- neplnoletý(á) aj údaje a podpis zákonného zástupcu

Otvorenie nového kurz


Kurz na skupinu B (osobný automobil)  


otvárame 

7. 3. 2024 o 15:30 


na ostatné skupiny podľa dohody


prihlásiť sa môžete osobne v deň otvorenia, telefonicky, mailom alebo cez messenger 

( Autoškola Pančíková)

Podmienky pre zaradenie do výcviku

  • mať potvrdenú lekárom žiadosť o udelenie VO (viď vľavo)
  • úhrada výcviku (plná úhrada, prípadne platba na splátky po dohode)

POZOR !!!

ZMENA V POPLATKOCH ZA KOLOK KU SKÚŠKE

OD 1. 4. 2024

A, A2, A1, AM ........................................ 25,- opakovaná skúška 6 ,-

B,B1, T .................................................... 50,- opakovaná skúška 12 ,-

C, CE ....................................................... 100,- opakovaná skúška 25,-

Za udelenie VO na základe osobit.výcviku ............................. 14 ,-

Za vykonanie skúšky pri preskúšaní odbornej spôsobilosti .... 25 ,-