,, spoločne k bezpečnosti na cestách "

  Marta Pančíková


O nás

Naša autoškola bola založená v roku 2000. Odvtedy z našej autoškoly vyšlo mnoho úspešných vodičov. Disponujeme širokým vozovým parkom, modernými učebnými pomôckami a vlastným autotrenažérom. Zabezpečujeme kurzy prvej pomoci v spolupráci s certifikovanou spoločnosťou. Poskytujeme výcvik na vodičské oprávnenia skupín A1, A2, A, B, C, T, rýchlokurz, doškoľovací kurz vodičov, osobitný výcvik, preskúšanie z odbornej spôsobilosti a výcvik podľa individuálnych potrieb žiadateľa.

POZOR !!! ZMENA V POPLATKOCH ZA KOLOK KU SKÚŠKE OD  1. 4. 2024                              A, A2, A1, AM ........................................ 25,- opakovaná skúška 6 ,-                                                B,B1, T .................................................... 50,- opakovaná skúška 12 ,-                                                  C, CE ....................................................... 100,- opakovaná skúška 25,-                                            Za udelenie VO na základe osobit.výcviku ............................. 14 ,-                                      Za vykonanie skúšky pri preskúšaní odbornej spôsobilosti .... 25 ,-