,, spoločne k bezpečnosti na cestách "

  Marta Pančíková


O nás

Naša autoškola bola založená v roku 2000. Odvtedy z našej autoškoly vyšlo mnoho úspešných vodičov. Disponujeme širokým vozovým parkom, modernými učebnými pomôckami a vlastným autotrenažérom. Zabezpečujeme kurzy prvej pomoci v spolupráci s certifikovanou spoločnosťou. Poskytujeme výcvik na vodičské oprávnenia skupín A1, A2, A, B, C, T, rýchlokurz, doškoľovací kurz vodičov, osobitný výcvik, preskúšanie z odbornej spôsobilosti a výcvik podľa individuálnych potrieb žiadateľa.

Otvorenie nového kurzu na skupinu ,,B" (osobný automobil) 7. 3. 2024 o 15:30