Informácie o aktuálnych vodičských kurzoch

  • Otvorenie vodičského kurzu na skupinu:

  • B - Kurz otvárame priebežne každý mesiac
       
   Prihlásiť sa môžete osobne, telefonicky, prostredníctvom webu
  • A, C, E, T – podľa potrieb a individuálne
  • Čo je potrebné vedieť pred zaradením do kurzu:

  • Žiadateľ o udelenie VO je podľa zákona povinný mať pred zaradením do kurzu potvrdené tlačivo od lekára, že je spôsobilý na vedenie daného motorového vozidla. Rozširovatelia VO na skupiny  C,CE sú povinný absolvovať aj psychologické vyšetrenie.
  • Tlačivo pre lekára si môžete vyzdvihnúť u nás v autoškole.
  • Skúška z odbornej spôsobilosti:

  • V prípade nedostavenia sa na termín skúšky bez dôveryhodného ospravedlnenia (od lekára, zamestnávateľa a pod.) sa môže táto skúška vyhodnotiť ako neprospel(a) a týmto žiadateľ stráca nárok na túto skúšku.
  • Na skúšku je potrebné si doniesť občiansky preukaz, rozširovatelia aj vodičský preukaz, okrem preskúšania. Tí, ktorí majú lekárom predpísané okuliare prípadné iné pomôcky, sú povinní mať tieto pomôcky.