Cenník

  • Cenník
    Potrebné info o cenách kurzov Vám poskytneme osobne v autoškole alebo telefonicky.
Cena kolkov potrebných k prihláseniu na skúšku
Kolok ku skúške na skupinu:Hodnota kolku: 
A16,50 
B, T33 
C, E66 
Cena kolkov potrebných na prihlásenie opravnej skúšky
Kolok k opravnej skúške na skupinu:Hodnota kolku:
A4 €
B, T8 €
C, E16,50 €

Bez kolku nemôže byť žiadateľ prihlásený na skúšku z odbornej spôsobilosti !!!

E-kolky zakupuje priamo na OR DI Brezno inštruktor, preto je žiadateľ (žiak autoškoly) povinný priniesť hotovosť za kolok do autoškoly. Doklad o zaplatení dostane po zakúpení kolku.